مذاکرات يوونتوس براي جذب مهاجم آرژانتيني رئال تا زمان انتخاب سرمربي جديد براي اين تيم متوقف شد.

سفر يوونتوس به مادريد براي ديداري کلاسيک بين اسطورههاي دوتيم در برنابئو شايعات درباره آينده گونزالو هيگواين را شعلهور کرد.

به گزارش فارس،گيسپه ماروتا، مدير فوتبالي باشگاه تورين فاش کرد که در حال حاضر هيچ پيشرفتي در روند مذاکرات با مهاجم آرژانتيني صورت نگرفته است.

وي افزود: رئال مادريد ميخواهد تا زمان اعلام سرمربي جديد منتظر بماند. پس از آن با خوشحالي با مادريديها ملاقات ميکنيم.