سرپرست تيم فوتبال سپاهان از لغو قطعي اردوي اين تيم در ترکيه خبر داد.

رسول خوروش گفت: بنابر تصميمات گرفته شده اردوي تيم فوتبال سپاهان در ترکيه و ارمنستان لغو شده است و هنوز مکان قطعي اردوي تيم مشخص نشده است.

به گزارش ايسنا،وي درباره بحث تعامل سه باشگاه سپاهان، پرسپوليس و سپاهان براي جلوگيري از افزايش بيرويه قيمت بازيکنان، گفت: از آن زماني که جلسهاي بين مديران عامل باشگاهها در اين خصوص برگزار شد، هنوز جلسه جديدي برگزار نشده است.

سرپرست سپاهان که صحبت درباره عملکرد تيمش در فصل نقل و انتقالات را خط قرمز تعيين شده براي مصاحبهها ميداند و از تصميم باشگاه براي عدم اعلام مواضع رسانهاي در بحث نقل و انتقالات بازيکنان سخن ميگويد در واکنش به پيوستن محمدرضا خلعتبري به تيم عجمان امارات تنها گفت: نظري درباره پيوستن خلعتبري به عجمان نداريم. اصلا قرار است نظري درباره عملکرد باشگاه و بازيکنان در فصل نقل و انتقالات بيان نکنيم، مگر درباره بازيکناني که به طور قطعي به سپاهان ميپيوندند يا قراردادشان را با باشگاه تمديد ميکنند.

وي در واکنش به اينکه به هر حال حضور يا عدم حضور خلعتبري به عجمان با توجه به تلاش سپاهان براي تمديد قرارداد وي، نميتواند موضوع کماهميتي براي شما باشد، به ايسنا گفت: به هر حال محمدرضا از بازيکنان خوب سپاهان در فصل گذشته بود که باشگاه تمايل دارد قرارداد وي را تمديد کند. ما دوست داريم اين بازيکن در سپاهان بماند و قطعا تلاشهاي لازم در اين راستا هم شده است. ما هم خبر پيوستن خلعتبري به عجمان را از طريق رسانهها متوجه شديم.