آن موقع ها مرا درخیابانها متوقف می کردند وبه خاطر خرید فیگو یا زیدان از من تشکر می کردند وحالا این کار را به خاطر تشکر از خرید کریس انجام می دهند.
سایت گل- فلورنتینو پرس رئیس باشگاه مادریدی در گفتگو با وب سایت رسمی روزنامه مارکا، از مسائل مختلف تیمش گفته.
منطقا او دوهفته است که خواب و خوراک ندارد. پرس درانتظار برگزاری انتخابات باشگاه مادریدی است تا به ریاستش دراین باشگاه ادامه دهد و خستگی ناشی از فعالیت فراوان دراین کمپین از یک سو و فشارهای رسانه ای و گمانه زنی ها درمورد آینده ستاره های این تیم از سوی دیگر، فشار زیادی را برروی رئیس باشگاه مادریدی اعمال کرده.
حالا پرس در گفتگو با روزنامه مارکا شرکت کرده و از مسائل مختلفی صحبت نموده. در اینجا می توانید گزیده صحبت های پرس را در دو قسمت مطالعه کنید. این بخش اول این گفتگو است
*در دوهفته اخیر خیلی مصاحبه کرده اید.نه؟
هفت یا هشت بار.4 مصاحبه تلویزیونی، 3 مصاحبه رادیویی، یک مصاحبه با روزنامه و حالا هم شما.
*چه سوالی برای پاسخ دادن مانده؟
ازمن درمورد همه چیز پرسیده اندومن هم به همه چیز جواب دادم.تلاش کردم که مسائلی را که در ماه های اخیر درموردش صحبت نشده بودرا توضیح دهم.عادت ندارم که درمورد تمام مسائل با رسانه ها صحبت کنم ولی الان درکمپین تبلیغاتی می توان ایده های من را به صورت شفاف تری دید.
*روز 16جولای سال2000 چه اتفاقی افتاد؟
من به عنوان رئیس رئال مادرید انتخاب شدم
*اولین تصمیم مهمی که بعد از آن گرفتید چه بود؟
انتخاب آلفردو دی استفانو به عنوان رئیس افتخاری رئال
*والبته خرید فیگو.نه؟
اینها دوموضوع متفاوت هستند.انتخاب دی استفانو، تصمیمی مدیریتی بود ولی خرید بازیکنان موضوع دیگری است. آن موقع ها مرا درخیابانها متوقف می کردند وبه خاطر خرید فیگو یا زیدان از من تشکر می کردند وحالا این کار را به خاطر تشکر از خرید کریس انجام می دهند.
*می گویند ریاست رئال مادرید مهمتر از ریاست دولت است.
نه.این افتخار ودرعین حال مسئولیت بزرگی است که به نظر من رئیس دولت هم همین مسئولیت سخت را دارد.این دو موضوع متفاوت است که البته نکات مشترکی هم دارد.دوستانم به من می گویند که ازآنجایی که من علاقه زیادی به سیاست دارم، فوتبال هم شبیه سیاست شده؛ انتخابات و فشار کاری و فعالیت های تبلیغاتی و..
*ازپرس سال2000 چه ویژگی هایی هنوز درشما باقی مانده؟
همه ارزشهایم باقی مانده.حالا تجربه بیشتری دارم.تمام آنچه دراطراف باشگاه هست؛ از فشارهاگرفته تا همه چیز را بهتر می شناسم.چیزی که بیشتر از همه مرا متعجب می کند، تمام کسانی هستند که به اینجا می آیند.به همین خاطر می گویم که برای آنکه بازیکن رئال شوی، باید یک بازیکن خوب باشی، ذهن خوبی داشته باشی و بتوانی فشارهای داخل رختکن و خیابان هارا تحمل کنی. بازیکنان ما باید تست های زیادی را پشت سربگذارند تا بتوانند دراینجا جا بیفتند.
*این آخرین دوره مدیریت شما در رئال خواهد بود؟
نمی دانم.تا زمانی که توان داشته باشم و شرکا بخواهند، من اینجا خواهم بود .درسال 2006 کنار رفتم چون فکر می کردم که کارهایی که باید را انجام داده ام ؛ به ویژه ازنظر اقتصادی..ولی وقتی کنار رفتم در باشگاه اتفاقی افتاد که در تیمی که پرچم بازی سالم را در دست دارد، نباید هرگز اتفاق می افتاد و به همین خاطر بازگشتم تا ثباتی که نباید هرگز آن را از دست دهیم را در رئال بازیابی کنم.
*درطول این ده سال علاوه بر تحمل فشار، چه چیزهایی یادگرفتید؟
یاد گرفتم که فوتبال علاوه بر بعد احساسی، بعد تفریحی هم دارد و باید سعی کنیم که بیشتر از این از فوتبال لذت ببریم. می توان خندید و می توان گریه کرد ولی نباید فراموش کرد که فوتبال یک سرگرمی است.