رحیمی: فعلا نظر خاصی ندارم / خوروش: تا محرومیت دهنوی ابلاغ رسمی نشود واکنشی نداریم

پرسپولیس نیوز : مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: سه، چهار روز دیگر نظرم را در ارتباط با محرومیت قاسم دهنوی بیان میکنم.
علیرضا رحیمی در مورد محرومیت قاسم دهنوی از حضور در تمرینات هر تیمی تا اطلاع ثانوی گفت: سه، چهار روز دیگر تیم سپاهان را برای فصل بعد به صورت کامل میبندیم و پس از آن نظرم را در این ارتباط اعلام خواهم کرد. فعلا صحبت خاصی در این ارتباط ندارم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: هنوز این موضوع به ما ابلاغ نشده و تا وقتی که این کار به صورت رسمی انجام نگیرد واکنشی نداریم.

رسول خوروش در مورد اعلام محرومیت قاسم دهنوی از انجام هرگونه فعالت فوتبالی، گفت: هنوز این موضوع به ما ابلاغ نشده و تا وقتی که این کار به صورت رسمی انجام نگیرد نمیتوانیم عملکردی داشته باشیم.

وی در مورد اینکه اگر ابلاغ رسمی صورت بگیرد چه واکنشی خواهند داشت، عنوان کرد: دهنوی بازیکن سپاهان است و مطمئناً مدارکی داریم که در این ارتباط ارائه کنیم، آن وقت تصمیمگیری با کمیته انضباطی است.

خوروش در مورد اینکه مدیر برنامه دهنوی اعتقاد دارد که بهتر بود ابتدا مدارک بازیکن را میگرفتند و سپس تصمیم بر محرومیت بازیکن گرفته میشد، اظهار داشت: هیچوقت این مسئله در فوتبال ما سابقه نداشته و ندیدهایم چنین کارهایی انجام شود.