مدافع تيم ملي اسپانيا اعلام کرد روابطش با دروازهبان رئال خوب است و هيچ مشکلي ميان آنها وجود ندارد.

آلوارو آربلوا پس از اينکه در دفاع از ژوزه مورينيو گفته بود که نارضايتي سرمربي از بازيکنان را درک ميکند، گفت: رابطه من با کاسياس مثل قبل است. رابطه ما خوب است. در رئال مادريد و تيم ملي اسپانيا همتيمي هستيم. علاوه بر اين درباره کاسياس حتي غيرمستقيم هم حرف نزدم.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: دلم براي ژابي آلونسو تنگ شده است زيرا ما همتيميهاي خوبي هستيم. ژابي يکي از اولين اسامي در فهرست تيم ملي است. گروه خوبي از بازيکناني داريم که هيچ کس را از دست نمي دهيم.

مدافع رئال مادريد خاطرنشان کرد: من و آزپيليکتا هر دو از لحاظ دفاعي خوب هستيم، هر دو جنگنده و محکم هستيم اما او مدافع خالصتري نسبت به من است. من از مرکز زمين شروع کردم و سپس به دفاع آمدم در حالي که او در تيم نوجوانان هم در دفاع کار ميکرد.

وي اضافه کرد: اخيرا در قطر با اروگوئه بازي کردهايم و ديديم که شکست دادن آنها بسيار سخت است. آنها بازيکنان خوبي دارند، کاواني و لوئيس سوارز هر دو مهاجمان بزرگي هستند. رقباي بزرگي داريم اما اميدوارم که ما قهرمان جام کنفدراسيونها شويم.

آربلوا گفت: بازي کردن در نيويورک هيجانانگيز است و ما ميخواهيم از اين تجربه استفاده کنيم.