کميته انضباطي و استيناف دو راي خود را در خصوص ديدارهاي رقابتهاي ليگ برتر فوتبال و فوتسال اعلام کرد.

به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، فيروز کريمي سرمربي پيشين پيکان به دليل رفتار غير ورزشي در ديدار دو تيم پيکان و فجر شهيد سپاسي که در تاريخ 92/2/15در هفته سي و سوم برگزار شد به هشت جلسه محروميت از همراهي تيم مربوطه و حضور در مسابقات رسمي و پرداخت 100/000/000ريال جريمه نقدي از سوي کميته انضباطي محکوم شد که کميته استيناف ضمن رد درخواست تجديد نظر وي ، راي فوق را تائيد کرد.

جريمه نقدي براي تيم داماش گيلان

ديدار دو تيم داماش گيلان و کاسپين قزوين از سري رقابت هاي ليگ برتر فوتسال بانوان در تاريخ 23/2/92 برگزار شد که تيم داماش گيلان با 10 دقيقه تاخير وارد زمين مسابقه شد. بر همين اساس باشگاه فوق به تذکر کتبي و پرداخت10/000/000 ريال جريمه نقدي محکوم شد.