هافبک چلسي بر اين باور است که سرمربي تيمش تواناييهايي دارد که ساير مربيان از آن بيبهرهاند.

ميشل اسين که پيش از اين به مدت دو سال در چلسي و يک سال هم در رئال مادريد زير نظر ژوزه مورينيو بازي کرده است، از بازگشت آقاي خاص به استمفورد بريج ابراز خوشحالي کرد.

به گزارش فارس، اين بازيکن 30 ساله غنايي در سال 2005 با 28 ميليون يورو از المپيک ليون راهي چلسي شد. مبلغ انتقال او در چلسي به يک رکورد تبديل شد ولي او با انجام 100 بازي خوب در ترکيب آبيها، پاسخ اعتماد مورينيو را داد.

اسين در مورد بازگشت مورينيو و خصوصيات اخلاقي او گفت: مورينيو يک مرد دوست داشتني است. وقتي با او کار ميکنيد و به او نزديکتر ميشويد، آن وقت حس ميکنيد که او چه مدل آدمي است. او به شما آزادي عمل ميدهد و رفتاري بسيار دوستانه دارد. برايم خندهدار است که بسياري از مردم او را از روي نشستهاي خبري جنجالياش ميشناسند. بايد به همه آنها بگويم که مورينيو مردي دوست داشتني است.

اسين در ادامه گفت: او تواناييهايي دارد که ساير مربيان از آن بهرهاي ندارند. او رابطه نزديکي با بازيکنانش دارد و سعي ميکند با صحبت کردن با آنها، بهترين بازي را از آنها در زمين مسابقه بگيرد. زماني هم که نمايش بدي داريد، به شما گوشزد ميکند تا در ديدار بعدي بهتر شويد. او هميشه شما را براي حضوري جنگجويانه در زمين آماده ميکند.