به گزارش خبرگزاری فارس، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازگشت از اردوی 10 روزه اردبیل از ساعت 11 امروز به مدت 90 دقیقه در اردبیل برگزار شد.


*در این تمرین که در ورزشگار شهید ثوابی نیر برگزار شد بازیکنان ابتدا بدنهای خود را گرم کردند و سپس به تنیس فوتبال و فوتبال در یک نیمه از زمین پرداختند.


*قرار بود تمرین امروز پرسپولیسیها در ورزشگاه تختی اردبیل برگزار شود اما با تصمیم کادر فنی در شهرستان نیر برگزار شد.


*نورمحمدی و عسگر اختصاصی تمرین کردند.


*علی دایی امروز بیشتر نظارهگر تمرین بود.


*حدود 100 هوادار در تمرین امروز حضور داشتند و به گرفتن امضاء و عکس یادگاری پرداختند.


*علی دایی در حاشیه تمرین امروز از کلیه هواداران بابت حمایت در چند روز گذشته از پرسپولیسیها تشکر کرد.


*وی همچنین در هنگام فوتبال دستگرمی، رضایت خود را از هافبکهای پرسپولیس اعلام کرد.


*یکی از موارد مشکوک در تمرینات پرسپولیس پیامکهایی بود که به برخی از بازیکنان زده بودند، این پیامکهای مشکوک از سوی استقلالیها به یکی از هافبکهای پرسپولیس زده شده بود که او را برای فصل آینده آبیپوش کنند، این هافبک قرمزپوشان نیز موضوع را به اطلاع مسئولان باشگاه رساند.