محمد قاضی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص اعلام خبری مبنی بر گرفتن چک از باشگاه استقلال گفت: من هنوز با هیچ باشگاهی نه قراردادی بستم و نه چکی گرفتم که این موضوعات را مطرح می کنند.


وی افزود: انشاءالله تا آخر هفته تیم مورد نظرم را انتخاب میکنم و سپس آن را معرفی خواهم کرد. با چند تیم صحبتهایی داشتهام اما همه چیز دست خداست و باید ببینیم تا انتهای هفته چه اتفاقی خواهد افتاد.