خوآن لاپورتا رئيس سابق باشگاه بارسلونا تمايل خود را براي رياست دوباره بر اين باشگاه و شرکت در انتخابات سال 2016 اعلام کرد.

لاپورتا همچنين از مقامات کنوني بارسلونا بر سر چند موضوع از جمله تمديد نکردن قرارداد اريک آبيدال انتقاد کرد.

لاپورتا در کنفرانسي خبري گفت:« احساس مي کنم آماده ام و هر روز براي بازگشت به عنوان رئيس بارسلونا هيجان زده تر مي شوم. براي حضور در انتخابات بايد انگيزه داشت که من دارم. اما بايد تا زمان برگزاري انتخابات صبر کنم. »

آبيدال در زمان رياست لاپورتا در بارسلونا در سال 2007 به اين تيم پيوست. لاپورتا گفت عدم تمديد قرارداد آبيدال به سبب پيوند کبد به وجهه باشگاه آسيب زده است.

لاپورتا گفت:« پرونده آبيدال به خوبي حل و فصل نشد. اين موضوع به وجهه بارسلونا آسيب زد و اين بازيکن را نااميد کرد. باشگاه بارسلونا ديدگاهي متناقض از خود نشان داد و من فکر مي کنم آنها بايد قرارداد آبيدال را يک سال ديگر تمديد مي کردند.»

لاپورتا همچنين از ساندرو روسل رئيس کنوني بارسلونا به سبب انجام ندادن اقدامات کافي براي حفظ پپ گوارديولا در اين باشگاه انتقاد کرد.

لاپورتا گفت:« رابطه بسيار خوبي با پپ گوارديولا دارم. از او بسيار سپاسگزارم زيرا او تنها کسي بود آشکارا با ما همراه بود. آنها هم اکنون تلاش مي کنند دستاوردهاي گوارديولا را کم اهميت نشان دهند اما او تأثيري حياتي بر باشگاه داشت.»