باشگاه ناپولي پيشنهاد باشگاه چلسي براي به خدمت گرفتن کاواني در ازاي پرداخت 40 ميليون يورو و همين طور واگذاري فرناندو تورس را رد کرد.

باشگاه ايتاليايي براي فروش اين ملي پوش اروگوئه اي 63 ميليون يورو مي خواهند و باشگاه لندني قصد داشت بخشي از اين مبلغ را با واگذاري فرناندو تورس جبران کند.

اما مديران ناپولي با اين شرايط موافقت نکردند تا همچنان رئالي ها براي خريد اين بازيکن شانس داشته باشند.

به گزارش گل، رئالي ها سخت به دنبال به خدمت گرفتن يک مهاجم جديد است و گفته مي شود که کاواني جلوتر از سوارز، در صدر گزينه هاي باشگاه مادريدي قرار دارد.

همچنين باشگاه چلسي که در به خدمت گرفتن رادامل فالکائو ناکام ماند نيز کاواني را به عنوان گزينه اصلي در نظر دارد.

مديران چلسي بي تمايل نيستند که تورس را در اين تابستان بفروشند؛ هرچند مورينيو در آخرين مصاحبه اش اعلام کرده که تنها بعد از صحبت کردن با اين بازيکن، در مورد آينده اش تصميم گيري خواهد کرد.

پيش از اين باشگاه منچسترسيتي براي به خدمت گرفتن کاواني پيشنهاد پرداخت 25.5 ميليون پوند به همراه ادين ژکو را داده بود که اين پيشنهاد هم رد شد.

کاواني بارها اعلام کرد که دوست دارد براي يکي از دو غول اسپانيايي، بارسا يا رئال بازي کند اما به تازگي گفت که تنها بعد از جام کنفدراسيون ها در مورد آينده اش تصميم گيري خواهد کرد.