مهدي محمدنبي درباره چگونگي سفر تيم ملي به کرهجنوبي براي انجام بازي آخر مرحله انتخابي جامجهاني توضيح داد.

سرپرست تيم ملي بعد از پيروزي قاطع تيم ملي ايران برابر لبنان در جمع خبرنگاران درباره برنامه تيم براي سفر به کرهجنوبي و برگزاري ديدار پاياني مرحله انتخابي جامجهاني توضيح داد: بازيکنان امشب در منزل استراحت ميکنند و فردا ساعت 8:30 عازم کرهجنوبي ميشوند. آنها پرواز 14 ساعتهاي را پيش رو دارند. اين مدت طولاني است اما بهترين پرواز را در نظر گرفتهايم که چارتر هم بود و با ايرباس شرکت آسمان انجام ميشود. بعد از رسيدن به کرهجنوبي به شهر بوسان ميرويم و بعد از يک ساعت به شهر اولسان ميرسيم. بنابراين ساعت 9:30 صبح پنجشنبه به وقت کرهجنوبي به فرودگاه ميرسيم و بعداز ريکاوري آماده بازي ميشويم.

سرپرست تيم ملي فوتبال همچنين از اختصاص پاداش براي برد کرهجنوبي و صعود به جامجهاني خبر داد و پيروزي کرهجنوبي برابر ازبکستان را به نفع ايران دانست.