تقويم پيشنهادي رقابتهاي ليگ برتر فوتبال در سال 92-91 از سوي سازمان ليگ برتر ارائه شد.

تقویم ورزشی پیشنهادی برگزاری بازیهای لیگ برتر در سال 92-91 از سوی این سازمان برای اطلاع، برنامه ریزی ، اعلام نظر و پیشنهادات باشگاهها اعلام شد.