مراسم وزنکشي وزنهاي 50 و 120 کيلوگرم رقابتهاي کشتي آزاد جوانان آسيا عصر امروز برگزار شد.

به نقل از فدراسيون کشتي، مراسم وزنکشي وزنهاي 50 و 120 کيلوگرم رقابتهاي کشتي آزاد جوانان آسيا عصر امروز جمعه در شهر پوکت تايلند برگزار شد.

بر اين اساس در وزن 50 کيلوگرم مصطفي يعقوبي نماينده ايران در دور نخست به مصاف فو چين وو از چينتايپه ميرود و در صورت پيروزي بر اين حريف در دور بعد با برنده کشتيگيران چين و يمن روبهرو ميشود در اين وزن 14 کشتي گير حضور دارند.

همچنين در وزن 120 کيلوگرم که 13 کشتيگير حضور دارند، عبداله قمي در دور نخست به مصاف عبدالرحيم حيدر از عراق ميرود و در صورت شکست اين کشتيگير در دور دوم با اصلان بک گادويف از ازبکستان پيکار خواهد کرد.

رقابتهاي کشتي آزاد قهرماني جوانان آسيا از ساعت 13 فردا (شنبه) با برگزاري مسابقات 50 و 120 کيلوگرم آغاز ميشود.

مسابقات اوزان 55 تا 96 کيلوگرم اين رقابتها نيز روز يکشنبه برگزار خواهد شد.