کادر فني گوآرديولا مشخص شد


آليانس آرهنا بيست و ششم ژوئن از گوآرديولا و دستياران از رونمايي ميکند. پنج نفر گوآرديولا را در تيم جديدش همراهي ميکنند.

تا آغاز فعاليت گوآرديولا در بايرن مونيخ 11 روز ديگر باقي مانده است. به نظر ميرسد که سرمربي سابق بارسلونا کار سختي در تيم جديد خود دارد؛ چرا که باوارياييها در اوج به سر ميبرند و سه گانه اين فصل فوتبال اروپا و آلمان را به به دست آوردند.

به گزارش ايسنا،گوآرديولا در روز 26 ژوئن همراه به کادر فني خود در ورزشگاه آليانس آرهنا به هواداران معرفي ميشود. سرمربي سابق آبي اناريها کادر فني خود در بايرن مونيخ را اعلام کرد.

- دومينک تورينت:

دستيار نخست گوآرديولا او همان نقشي را که پيتر هرمان در دوران هاينکس انجام ميداد عهده دار خواهد بود.

- مانيل استارتي:

دوست نزديک و خانوادگي گوآرديولا، او در المپيک 1996 گردن آويز طلا را با تيم ملي واترپلو اسپانيا به دست آورد. او هم همچون گوآرديولا يک سال کامل را استراحت کرد و در بايرن مونيخ مربي بدنساز خواهد بود.

- کارلس بلانشارت:

کارشناس آمار و آناليزور. او در بارسلونا هم گوآرديولا را همراهي کرد. وظيفه اصلي او آناليز بازي حريفان است.

- لورنزو بويناوينتورا:

او کسي بود که بازيکنان بارسلونا را با هنر پاهايشان آشنا کرد. او يک فيزيوتراپ است.

- لارس کورنيتکا:

کارشناس ويديو و بخش نوارهاي بازيها است. او از باشگاه شالکه ميآيد و بازيها را از سکوها ضبط ميکند تا با آناليز آنها نقاط ضعف و قوت تيم را به کادر فني اعلام کند.