مراسم وزن کشي اوزان 55 تا 96 کيلوگرم رقابتهاي کشتي آزاد جوانان قهرماني آسيا برگزار شد.

به نقل از فدراسيون کشتي، مسابقات اوزان 55 تا 96 کيلوگرم رقابتهاي کشتي آزاد جوانان قهرماني آسيا از ظهر فردا (يکشنبه) در شهر پوکت تايلند برگزار ميشود.

بر اين اساس نتايج وزن کشي اين رقابتها که عصر امروز برگزار شد به شرح زير است:

در وزن 55 کيلوگرم که 15 کشتيگير حضور دارند، يونس سرمستي در دور نخست به مصاف آتگونباتار گانسوخ از مغولستان ميرود و در صورت پيروزي در دور دوم با برنده ديدار کشتيگيران قزاقستان و چين تايپه روبرو ميشود. کشتيگيران هند و کره شمالي نيز در گروه نماينده ايران حضور دارند.

در وزن 60 کيلوگرم فرزاد کوليوند در دور نخست به مصاف فرناندو از سريلانکا ميرود و در صورت پيروزي در دور دوم با برنده ديدار نمايندگان قرقيزستان و تايوان مسابقه ميدهد. کشتيگيران ژاپن و کرهشمالي در گروه نماينده ايران حضور دارند در اين وزن 16 کشتيگير حضور دارند.

در وزن 66 کيلوگرم که 12 کشتيگير حضور دارند، پيمان ياراحمدي در دور اول به مصاف کاريو کينجو از ژاپن ميرود و در صورت پيروزي در دور دوم با برنده ديدار کشتيگيران کرهجنوبي و تايلند مسابقه ميدهد. کشتيگير قزاقستاني نيز در گروه نماينده ايران حضور دارد.

در وزن 74 کيلوگرم مصطفي قياسي در دور نخست به مصاف چانگ يانگ کيم از کرهجنوبي ميرود و در صورت پيروزي در دور دوم با برنده ديدار نمايندگان مغولستان و تايلند مسابقه ميدهد. کشتيگيران قزاق و ژاپن نيز در گروه ايران حضور دارند.

در وزن 84 کيلوگرم که 12 کشتيگير حضور دارند، عليرضا کريمي در دور نخست به مصاف بکجان مربکوف از قرقيزستان ميرود و در صورت پيروزي با برنده مسابقه نمايندگان چين و مغولستان روبرو ميشود. نمايندگان کرهجنوبي، هند و ازبکستان نيز در گروه کريمي قرار دارند.

در وزن 96 کيلوگرم حاتم علي اکبرزاده در دور اول به مصاف فخرالدين سليم زودا از تاجيکستان ميرود و در صورت پيروزي با برنده ديدار نمايندگان ازبکستان و مغولستان مسابقه ميدهد در اين وزن 11 کشتيگير حضور دارند.