ستاره پيشين تيم ملي فوتبال برزيل تاکيد کرد ماريو بالوتلي نبايد راهي را برود که آدريانو رفته است.

ماريو بالوتلي همواره با کارهاي عجيبش به تيتر نخست رسانهها بدل ميشود. به همين خاطر رونالدوي برزيلي تاکيد کرده که اين بازيکن نبايد راهي که آدريانو رفت را يک بار ديگر طي کند.

به گزارش فارس،رونالدو به گازتا دلو اسپورت گفت: همه ما در همه برهههاي زندگي ورزشيمان کارهاي خنده دار و احمقانهاي انجام دادهايم. مهم اين است که بدانيد در چه زماني بايد اين کارها را کنار بگذاريد. همواره کارهايي که آدريانو در دوران ورزشياش انجام داد را به خاطر ميآورم. البته اين موضوع ربطي به شرايط ماريو بالوتلي ندارد. ماريو متفاوت است.

وي افزود: آدريانو استعداد فوق العادهاي داشت و از فيزيک بسيار مناسبي بهره ميبرد. او هر کاري که دوست داشت در زمين مسابقه انجام ميداد اما حالا به هر دليلي او ديگر نميتواند آن کارها را انجام دهد. بنابراين تنها توصيهاي که ميتوانم به بالوتلي کنم اين است که روي فوتبالش تمرکز کرده و استعدادش را هدر ندهد.