محمد پنجعلي گفت: سه روز پيش به من گفتند به عنوان سرپرست در تمرينات پرسپوليس شرکت کن.

محمد پنجعلي در پاسخ به سؤالي که بالاخره چه کسي سرپرست پرسپوليس است، گفت: من که خودم همينطوري نميآيم و روي نيمکت پرسپوليس بنشينم، مگر اين کار امکانپذير است؟

به نقل از فارس، وي افزود: سه روز پيش به من گفتند به عنوان سرپرست در تمرينات پرسپوليس شرکت کن که من هم اين کار را کردم. من آنقدر خودم را کوچک نميکنم که بدون اين صحبتها بيايم و خودخواهانه در تمرينات پرسپوليس شرکت کنم.

وي در پاسخ به سؤالي که پس چرا حکم شما را نميدهند، گفت: اين را برويد از باشگاه سؤال کنيد و بپرسيد ماجرا چيست.

پنجعلي در مورد شرايط تيم ملي فوتبال کشورمان نيز گفت: 11 شير منتظر ديدار مقابل کره هستند. شرايط تيم ملي ما نسبت به گذشته فرق کرده و آنها ميتوانند در کره حماسهساز شوند. تيمي بسيار خوب و آماده داريم و مطمئن باشيد بچهها با يک تلاش و کوشش همگاني به هدف خود ميرسند. کره تيم خوبي است اما انشاءلله بچههاي ما به اين تيم درس خوبي را در کره خواهند داد.