سجاد هاشمي آهنگري در ماده دوي 400 متر مسابقات جام کازانف قزاقستان به مدال طلا دست يافت.

هاشمي با زمان 47 ثانيه وهشت صدم ثانيه در ماده 400متر در شرايطي به مدال طلا رسيد که از کسب حدنصاب حضور در مسابقات قهرماني جهان باز ماند.

به گزارش ايسنا، پيش از او محمد محسن رباني که نتوانست نيزه خود را به قزاقستان ببرد، با نيزه اي ديگر در ماده پرش با نيزه شرکت کرد که عملکرد قابل قبولي نداشت.

پيش از اين حسن تفتيان سريعترين دونده جوان آسيا با زمان 10 ثانيه و 15 صدم ثانيه و رضا قاسمي با زمان 10 ثانيه و 16 صدم ثانيه در فينال 100 متر مدال هاي طلا و نقره را از آن خود کرده بودند و توانستند ورودي هاي A و B مسابقات قهرماني جهان را بدست آورند.

کيوان قنبرزاده در پرش ارتفاع تنها ورزشکار ايران است که فردا به ميدان خواهد رفت.