تیم ملی فوتبال ایران فردا در زمین اصلی ورزشگاه مونسو تمرین خواهد کرد.


تیم ملی فوتبال ایران که سهشنبه این هفته در دیداری سرنوشتساز رودروی تیم ملی کرهجنوبی قرار خواهد گرفت، فردا ساعت 18:30 به وقت محلی تمرین خواهد کرد.


ملی پوشان امروز ساعت 18 در زمین هیوندایی تمرین کردند. در این تمرین خبرنگاران کرهای اجازه حضور پیدا کرده بودند.


بازیکنان تیم ملی فردا صبح تا ساعت 10 استراحت خواهند داشت و سپس پس از صرف صبحانه در هتل هیوندای تمرین سبکی را برگزار خواهند کرد تا پس از صرف ناهار و استراحت عصر به سمت ورزشگاه اصلی حرکت کنند.


بر اساس گزارش خبرنگار ایسنا از اولسان، آب و هوای این شهر از زمان حضور در این شهر صنعتی بسیار خوب بوده و به نظر نمیرسد از این لحاظ مشکلی برای تیم ایران ایجاد شود. البته بر اساس پیشبینیها آب و هوای اولسان در ساعت برگزاری بازی بارانی خواهد بود و رطوبت هم بین 80 تا 84 درصد است.


هشت خبرنگار و عکاس اعزامی از ایران به اولسان پس از انجام هماهنگی فدراسیون فوتبال و همکاری ملامحمد معاون فرهنگی فدراسیون فوتبال در "هتل وا" مستقر شدهاند و تاکنون کوچکترین مشکلی ایجاد نشده است. نمایندگان رسانه های گروهی پس از حدود 24 ساعت به کره جنوبی رسیدند.


فدراسیون فوتبال همچنین به دلیل ذائقه متفاوت شرق آسیاییها با ایرانیها آشپزی ایرانی را به اولسان آورده تا مشکلی برای بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی ایجاد نشود.


تیم ملی همچنین برای این بازی مصدومی ندارد.