نشست مشترک اعضاي هيئت مديره دو باشگاه پرسپوليس و استقلال در دفتر حسين مالکي رئيس هيئت مديره باشگاه پرسپوليس برگزار شد.


به نقل از سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، عصر امروز نشست يک ساعتهاي بين اعضاي هيئت مديره دو باشگاه پرسپوليس و استقلال برگزار شد.
در اين نشست که در دفتر دکتر حسين مالکي رئيس هيئت مديره باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس برگزار شد، محمد رويانيان مدير عامل باشگاه پرسپوليس و اميدوار رضايي عضو هيئت مديره باشگاه استقلال نيز حضور داشتند. همچنين علي فتحالهزاده مدير عامل باشگاه استقلال که براي ابراز همدردي با مقداد نجفنژاد عضو هيئت مديره باشگاه استقلال عازم بابلسر شده است نيز در تماسي تلفني نظرات و ديدگاههاي خود را با اعضاي هيئت مديره دو باشگاه پرسپوليس و استقلال در ميان گذاشت.
محمد رويانيان در گفتوگو با سايت رسمي باشگاه پرسپوليس بررسي وضعيت دو باشگاه، افزايش هماهنگي بين دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار پايتخت و کشور و همچنين بررسي مشکلات مشترک دو باشگاه را از مهمترين مواردي دانست که در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
رويانيان تاکيد کرد: تداوم برگزاري اين نشستها ميتواند خروجي مثبتي براي تعامل هر چه بيشتر و حل و فصل مشکلات دو باشگاه پر طرفدار کشور داشته باشد.