کارشناس فوتبال گفت: تيم ملي ايران هوشمندانه بازي کرد و توانست کرهجنوبي را به زانو در آورد.


مرتضي کرماني مقدم با بيان اين که در نيمه اول هوشمندانه بازي کرديم و گل نخورديم اظهار کرد: اين پيش زمينهاي شد تا بتوانيم بازي را در نيمه دوم به خوبي ادامه دهيم و پيروز ميدان باشيم.

به گزارش فارس، اين کارشناس فوتبال با اشاره به اين که دستور تاکتيکي که به بازيکنان داده شده بود به صورت کامل انجام شد، تصريح کرد: تيم خوب بازي کرد و توانستيم کره جنوبي را ببريم.

وي ادامه داد: دفاع و دروازهبان تيم ملي ايران در اين بازي بسيار عالي بازي کرد و خوشبختانه در نيمه دوم خطري بر روي دروازه ايران به صورت جدي پيش نيامد.

کرماني مقدم با ابراز خوشحالي از پيروزي تيم ملي ايران اين برد را به تمام مردم تبريک گفت.