مهدي محمد نبي صعود به جام جهاني را هديه از سوي ملي پوشان به مردم ايران عنوان کرد.


سرپرست تيم ملي فوتبال پس از صعود تيم ايران به جام جهاني، اظهار کرد: اميدوارم که اين پيروزي هديه بازيکنان تيم ملي به مردم عزيز کشورمان باشد و در اعياد شعبانيه براي همه ايرانيان مبارک باشد.

به نقل از ايسنا، وي ادامه داد: گفته بوديم که ديدار با کرهجنوبي بازي فينال است. نبايد مساوي ميکرديم و بايد براي سه امتياز به ميدان ميرفتيم. خدا را شکر براي اولين بار به عنوان سر گروه به جام جهاني صعود کرديم.

نبي با اشاره به اين که کاروان ايران فردا به تهران باز ميگردد، گفت: بازيکنان تيم ملي فردا عازم بوسان هستند و به اميد خدا به وقت تهران ساعت 14 وارد ايران ميشوند.