«اسکای اسپورت» ایتالیا مدعی شد که فابیو کاپلو امروز به عنوان سرمربی جدید پاریسنژرمن معرفی میشود تا کارلو آنچلوتی آزادانه به رئال مادرید برود.گزارشهای سهشنبه بعدازظهر حاکی از این است که فابیو کاپلو در انتخاب به عنوان سرمربی جدید این تیم از ویاس بواس تاتنهام پیشی گرفت.

این رسانه ایتالیایی بر این باور است که کاپلو تنها یک راه حل موقتی است زیرا پاریسنژرمن پیش از این برای فصل 15-2014 با آرسن ونگر به توافق رسیده است.

اگر PSG سرمربی جدیدی به خدمت بگیرد، به معنای این خواهد بود که آنچلوتی برای پیوستن به رئال مادرید آزاد میشود.