به گزارش خبرگزاری فارس، سایت باشگاه استاندارد لیژ بلژیک با بازتاب خبر راهیابی ایران به جامجهانی نوشت: «رضا قوچاننژاد به برزیل 2014 راه یافت.»


در ادامه این گزارش نوشته شده که ایران با صدرنشینی در گروه خود راهی جامجهانی 2014 برزیل شد.


پس از ایجی کاواشیما، رضا قوچان نژاد دومین بازیکن باشگاه استاندارد لیژ است که به معتبرترین رقابت های فوتبال جهان راه یافته است.