به گزارش روابط عمومي سازمان ليگ ساعت برگزاري بازي هاي استقلال و
پرسپوليس در هفته هاي آينده تغيير کرد.

ساعت دیدار تیم های تهرانی در هقته های آتی که در ورزشگاه آزادی برگزار می شوند تغییر خواهد کرد.
بدینوسیله دیدار تیم های
پرسپولیس - شاهین بوشهر از هفته نوزدهم ، استقلال - مس کرمان از هفته بیستم و پرسپولس - مس سرچشمه از هفته بیست و یکم به جای ساعت 16:20 در ساعت 16:40 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.