دروازهبان سابق تيم ملي فوتبال گفت: رحمان احمدي به خوبي جواب اعتمادي که سرمربي تيم ملي به او کرده بود را داد.

وحيد طالبلو در خصوص پيروزي تيم ملي ايران مقابل کره جنوبي و صعود مستقيم تيم ملي کشورمان به جام جهاني عنوان کرد: ما هم از شادي مردم خوشحال هستيم. صعود به جام جهاني شوک جديدي بود که به رگ فوتبال ايران تزريق شد.

به گزارش فارس ، وي ادامه داد: با اين اتفاق ميتوانيم سرعت پيشرفت خود را بيشتر کنيم. اين موضوع محقق نميشد مگر اينکه عوامل مختلفي دست به دست هم بدهند تا تيم ملي بتواند موفق شود. از جمله اين عوامل رسانهها، بازيکنان و مديريت تيم ملي بوده است. همچنين هواداران با دعاهاي خود بدرقه راه مليپوشان بودند.

دروازهبان سابق تيم ملي يادآور شد: همه دست به دست هم داديم تا حماسه ملي ديگري رقم بخورد. در اين موفقيت همه شريک هستند من ميخواهم موضوعي را بگويم. اگر خداي ناکرده تيم ملي در بازي ديشب نتيجه نميگرفت با توجه به بازي با تعصبي که بازيکنان انجام دادند چيزي از ارزشهاي آنها کم نميشد. از صميم قلب دست آنها را ميفشارم. واقعا خوشحالي مردم وصفناپذير بود که با هيچ پولي نميتوان آن را به دست آورد. اتفاق بينظيري رخ داد.

طالبلو در خصوص عملکرد رحمان احمدي در درون دروازه تاکيد کرد: اين پتانسيل فوتبال ما را نشان ميدهد. زماني که مهدي رحمتي از تيم ملي رفت همه فکر کردند خلائي را ايجاد خواهد کرد اما با اعتماد به بازيکنان ميتواند جواب مثبت و خوبي ديد. رحمان احمدي با عملکرد خوب خود جواب خوبي به اعتماد کيروش داد. احمدي از دوستان قديمي من است و از صميم قلب خوشحال هستم که در سه بازي گذشته در تيم ملي تاثيرگذار بود و گلي دريافت نکرد.

وي يادآور شد: نبايد فراموش کنيم که مربي گذشته رحمان احمدي فردي چون بشرزاد بوده که تعامل بسيار خوبي با گاسپار داشت و براي احمدي زحمت بسيار زيادي کشيده است. تدبير در اينگونه شرايط تدبير يک مربي چون بشرزاد مشخص ميشود.

دروازهبان تيم راهآهن در مورد بهترين بازيکن ايران گفت: به نظرم تمام بازيکنان خوب بودند و تيم ايران بهترين بود. همه خواستند که تيم ملي پيروز شود و کمي شانس هم به ما روي کرد و توانستيم به يک پيروزي شيرين دست يابيم.

طالبلو درباره شرايط خودش در راهآهن يادآور شد: وضعيت خوبي داريم و اردوي مناسبي در سرعين برپا کردهايم و براي ليگ برتر آماده ميشويم.

وي درباره جدايي فرشيد کريمي از راهآهن گفت: من از اين موضوع خيلي خوشحال نيستم به هر حال کريمي از دوستان قديمي من بود و زماني که در اين تيم تمرين ميکردم خيلي به من کمک کرد. در هر حال قسمت نبود.