مهاجم تيم ملي فوتبال ايران گفت: در ديدار مقابل کرهجنوبي فقط به فکر پيروزي بوديم.

رضا قوچان نژاد، مهاجم تيم ملي کشورمان پس از بازگشت کاروان ايران از کره جنوبي به تهران اظهار داشت: خدا را گواه ميگيرم که روز گذشته روز شيريني براي ما بود و اين روز شيرين را من به همه هموطنان و همه ايراني ها در سراسر دنيا تبريک ميگويم. خوشحاليم که توانستيم آنها را خوشحال کنيم.

به گزارش فارس، وي افزود: ما روز گذشته با قدرت جنگيديم و در اولسان به هدفمان رسيديم.

وي در باره حاشيهسازي کرهايها نيز گفت: قبل از بازي آنها خيلي چيزها گفته بودند اما تمرکز مليپويان روي بازي خودمان بود. ما هيچ کاري به نتيجه بازي ازبکستان و قطر نداشتيم مي خواستيم ببريم که جنگيديم و برديم. اين موفقيت را به همه مردم ايران به همه بازيکنان به ويژه کيروش که زحمات زيادي براي ما کشيد تبريک ميگويم.

قوچان نژاد تاکيد کرد: ما حالا به جام جهاني راه رفتيم و خوشحالم که به برزيل رسيديم. اميدوارم در جام جهاني بيشتر از اين موفقيت کسب کنيم.