کاپيتان تيم ملي فوتبال گفت: شادي مردم براي ما مهمتر از همه چيز است و با خوشحالي آنها ما نيز خوشحاليم.

جواد نکونام کاپيتان تيم ملي پس از راهيابي تيم ملي به مسابقات جام جهاني برزيل پس از بازگشت به ايران گفت: از همه چيز مهمتر براي ما سربلندي جلوي ملت ايران بود و خدا را شکر ميکنم که اين اتفاق رخ داد و با اتفاقاتي که رخ داده بود بعد از بازي مشخص شد که چه کسي برنده است.

به گزارش فارس ، وي در ادامه گفت: اين براي دومين بار است که مردم ايران خوشحال شدند ما هم دوست داشتيم در خوشحالي مردم شريک باشيم. به هر حال هدف ما شاد کردن مردم است و در حال حاضر نيز از خوشحالي مردم خوشحاليم.

کاپيتان تيم ملي در پايان اظهار داشت: با صعود تيم ملي به مسابقات جام جهاني ملت ايران شاد شدند و اميدوارم اين اتفاقات در ادامه هم رخ دهد.