سجاد فرشچي، نماينده ايران در مسابقههاي شناي آبهاي آزاد قزاقستان به عنوان هفتمي دست يافت.

سجاد فرشچي، شناگر جوان تيم ملي ايران در ششمين دوره مسابقههاي قهرماني آبهاي آزاد آسيا هفتم شد.

اين رقابتها از روز گذشته به ميزباني قزاقستان آغاز شده بود و فرشچي در نخستين تجربه آسيايي خود موفق شد به عنوان هفتمي برسد.