تیم فوتبال مس کرمان از امروز اردوی یک هفتهای در کرج آغاز کرده است. قرار است این تیم 4 دیدار تدارکاتی در کرج برگزار کند که 2 بازی با تیمهای لیگ برتری خواهد بود. سایپا، نفت، استقلال و پرسپولیس از جمله گزینههای مسئولان مس هستند که قرار است در هفته آینده دیداری با آنها تدارک دهند.
رضا عنایتی، مهدی محمدی، کیوان امرایی و نظرزاده بازیکنانی بازیکنانی بودند که از مس جدا شدند. همچنین مجتبی تقوی، سرمربی مس شهرام گودرزی، منصور تنهایی، حمید کاظمی، آرش و روشنیپور را در لیست مازاد قرار داد.

کرمانیها تاکنون با تیغنورد، ترشیز، اکبر ایمانی و کریم اسلامی، بازیکن فصل گذشته صبا قرارداد بستهاند. همچنین مسئولان مس در نظر دارند 2 بازیکن خارجی جذب کنند و در تهران هم مسئولان مذاکراتی با بازیکنان دارند.