مربي تيم ملي کشتي آزاد ايران پس از انتخابي رقابتهاي تيم ملي گفت: با وضعيتي که ديديم بايد براي وزن 96 کيلوگرم تصميم ديگري بگيريم.

غلامرضا محمدي در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ديروز (جمعه) در رقابتهاي انتخابي اتفاقاتي افتاد که مجبور هستيم براي وزن 96 کيلوگرم تصميماتي را بگيريم. بايد با کادر فني صحبت کنيم که در اين وزن چه کاري انجام دهيم. البته نميتوانم الان درباره آن صحبتي کنم و امروز (شنبه) بايد تصميم بگيريم.

به گزارش ايسنا،وي همچنين با اشاره به اين که قبلا هم گفته بوديم هر کس در انتخابي کشتي نگيرد جاي در تيم ملي ندارد؟ افزود: محکم پاي اين قضيه ايستادهايم و روي نظرات قبل خود هستيم. البته مشکل مهدي تقوي يک استثنا بود که بايد درباره او هم تصميمي گرفته شود، ولي کساني که در انتخابي کشتي نگرفتهاند، شانسي براي حضور در تيم ملي ندارند.

وي ادامه داد: رقابتهاي انتخابي همين است و معمولا در يکي، دو وزن ابهاماتي پيش ميآيد که اين هنر کميته و کادر فني است که تصميم درستي درباره آن بگيرند.

مربي تيم ملي همچنين درباره وضعيت احسان لشگري که با پيروزي در همه مسابقات انتخابي به خاطر مصدوميت نتوانست در فينال کشتي بگيرد، گفت: لشگري همه کشتيهاي خود را برد و با حضور در انتخابي به قانون احترام گذاشت که اين از همه چيز با ارزشتر است. ما بايد به کساني که به قانون احترام ميگذراند کمک و از آنان حمايت کنيم.

محمدي در پايان اظهار کرد: براي وزن 84 کيلوگرم هم مشکلي وجود ندارد و علاوه بر اردوها در تورنمنت لهستان هم ميتوانيم گره اين وزن را باز کنيم.