مدافع تيم ملي فوتبال کشورمان صبح امروز به اردوي قرمزپوشان در رامسر اضافه شد.

به گزارش فارس، با تصميم علي دايي قرار است بازيکنان ملي پوش پرسپوليس به ترتيب امروز شنبه و دوشنبه خود را به اردوي پرسپوليسيها در رامسر اضافه کنند. از همين رو صبح امروز محمدرضا خانزداه مدافع تيم ملي فوتبال کشورمان اولين نفري بود که از جمع مليپوشان خود را به پرسپوليسيها در رامسر رساند و در کنار اين تيم قرار گرفت.