همه بازیکن میگیرند، اما چشمها فقط به خریدهای پرسپولیس دوخته شده است!


مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: ما به احترام باشگاه ذوب آهن مذاکره با پیام صادقیان را رسانهای نکردیم.

محمد رویانیان در خصوص ناراحتی محمود یاوری و خسرو ابراهیمی از پرسپولیس بابت جذب پیام صادقیان اظهار داشت: راستش را بخواهید ما با پیام صادقیان با توجه به سیاستهای کادر فنی قرارداد مذاکره کردیم، اما به احترام ذوب آهن و موفقیتش در پلیآف هیچ خبری را رسانه ای نکردیم، اما آقای یاوری حالا که مدعی شده ما با او هر روز تماس میگیریم در جریان باشد که با پیام صادقیان مذاکره کردهایم.

وی افزود: همه دوست دارند که خودشان بروند بازیکن بگیرند و ما بنشینیم و نگاه کنیم مگر استقلال و همه تیمهای لیگ برتری نباید 6 بازیکن جذب کنند؟ مگر این کار را تا الان انجام ندادهاند فقط همه چشم دارند که پرسپولیس چه کار میکند. من برای یاوری احترام زیادی قائلم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: آقای یاوری شما که میگویید ما فجر را بد بخت و بیچاره کردیم مگر با همین پول ما فصل گذشته به فجر کمک نشد؟ مگر مسئولان خود تیم بارها اعلام نکردند که این کار ما به فجر کمک کرد؟ ما به جای اینکه این پولها را به شکم دیگران و خارجیها بریزیم با جذب حقیقی به فجر دادیم. تیمی که واقعا بسیار برومند و مسئولان زحمتکشی دارد.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید از حقمان کوتاه نمی آییم و 6 بازیکن خودمان را با قدرت جذب میکنیم. ما حتی تا به امروز به صادقیان اعلام نکردیم که به تمریناتمان بیاید و اجازه بدهد تا تمرکز خود را برای موفقیت پرسپولیس معطوف کند.

رویانیان در خصوص شایعه پرداخت یک میلیارد و 700 میلیون تومانی به صادقیان نیز گفت: واقعا جالب است اما دوستان ما برای مذاکره حتی یک سوم این پول را هم به صادقیان پیشنهاد ندادیم. حالا نمیدانم همه چرا به دنبال جذب و پیگیری بازیکنانی که با ما توافق رسیدهاند هستند. این همه بازیکن جابجا میشوند ما از این پولها به کسی ندادهایم و در مسیر و برنامه خود رو به جلو حرکت میکنیم. من هم دوست ندارم خدای ناکرده جواب کسی را بدهم و به همه مربیان احترام و برای ذوب آهن که تیمی بسیار خوب است آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.ما پس از اتمام لیگ برتر با این گزینه ها صحبت های لازم داشتیم، حالا چه صادقیان یا بازیکنان دیگر، مطمئن باشید خارج از چارچوب هیچ کاری را انجام ندادهایم.