مسئولان کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در جديدترين نامه به باشگاه پرسپوليس اعلام کردند حق ثبت قرارداد نداريد.

مسئولان باشگاه پرسپوليس پس از توافق با بازيکنان مختلف به دنبال اين هستند تا با آنها ثبت قرارداد کنند اما در جديدترين نامه از سوي کميته انضباطي به باشگاه پرسپوليس اعلام شد در صورتي که با طلبکاران خود تسويه حساب نکنند حق ثبت قرارداد به اين تيم نخواهند داد.

به نقل از فارس، همچنين خبر ديگر از پرسپوليسيها اينکه با توجه به رايزنيهاي مسئولان باشگاه پرسپوليس با اداره ماليات مشخص شد که اين باشگاه ظرف چند مدت گذشته به علاوه جريمه 6 ميليارد بدهي مالياتي دارد که اين موضوع باعث تعجب مسئولان باشگاه پرسپوليس شده است.