رسانه هاي فرانسوي از نهايي شدن پيوستن کارلو آنچلوتي به رئال مادريد خبر دادند.
ایسنا: رسانه هاي فرانسوي از نهايي شدن پيوستن کارلو آنچلوتي به رئال مادريد خبر دادند.

سرانجام پس از کش و قوس هاي زياد باشگاه پاري سن ژرمن به در خواست رئال مادريد براي بستن قرار داد با کارلو آنچلوتي پاسخ مثبت داد تا اين مربي ايتاليايي جانشين ژوزه مورينيو در سانتياگو برنابئو شود.

روزنامه اکيپ فرانسه نوشت: رئال مادريد با آنچلوتي به توافق رسيد و با پرداخت 4.5 ميليون يورو به پاري سن ژرمن او را جذب کرد.

روزنامه لو پاريسين فرانسه هم با تاييد نهايي شدن پيوستن آنچلوتي به رئال مادريد نوشت: آنچلوتي به حقوق ماهانه 7 الي 8 ميليون يورو به رئال مادريد پيوست.قرارداد او به خاطر مسائل مالياتي تا اول ژوئيه امضا نمي شود.