گتوزو هافبک سابق میلان و سرمربی حال حاضر پالرمو در صحبت هایی گفت که آمبروزینی هرگز به این زودی ها فراموش نخواهد شد.

سایت گل-جنارو گتوزو هافبک کهنه کار روسونری که به تازگی هدایت باشگاه پالرمو را بر عهده گرفته در تازه ترین صحبت های خود به تحسین آمبروزینی هم تیمی سابقش در میلان پرداخت و گفت که آمبروزینی همیشه بخشی از تاریخ میلان خواهد بود.

آمبروزینی 36 ساله با پایان فصل پس از اینکه سران میلان از تمدید قراردادش استقبال نکردند از این باشگاه جدا خواهد شد.سرمربی جدید پالرمو در مصاحبه با اسکای چنین گفت " امبرو همیشه بخشی از تاریخ میلان خواهد بود.او هم تیمی و کاپیتان فوق العاده ای بود.بدون در نظر گرفتن تمام مصدومیت هایی که داشت بازیکن فوق العاده ای بوده"

"زمانی که خبر خروج آمبروزینی از میلان را شنیدم کمی ناراحت شدم اما سیاست باشگاه میلان با سرمایه گذاری بر روی جوانان تغییر کرده و باید به آن احترام گذاشت"

گتوزو نیز پس از 13 سال در تابستان گذشته به کارش در میلان پایان داد و فصل اخیر را در باشگاه سیون به عنوان بازیکن و سرمربی تجربه کرد اما در حال حاضر او هدایت پالرمو را بر عهده خواهد داشت،تیمی که به سری بی ایتالیا سقوط کرده.