به گزارش خبرگزاری فارس علی دایی پس از بازگشت به تهران در گفتوگویی اظهار داشت: پس از اردوی خوب اردبیل با تصمیم کادر فنی برای برگزاری ادامه برنامههایمان قبل از شروع لیگ برتر و آمادهسازی تیم به رامسر رفتیم.


وی افزود: در رامسر به دنبال کارهای تاکتیکی، بدنی و چالاکی بازیکنان بودیم که خوشبختانه تا حد زیادی به خواستههایمان رسیدیم.


دایی در خصوص جذب بازیکنان جدید گفت: تا الان طبق برنامه اکثر بازیکنان لازم را که میخواستیم گرفتیم. با گزینههای اول یا دوممان در هر پست به توافق رسیدیم. شاید یک بازیکن دیگر که مهره ای تاثیرگذار است را نیز جذب کنیم.


وی خصوص نقاط ضعف فصل گذشته گفت: سعی کردیم نقاط ضعف را با کمک همکارانم ترمیم کنیم اما در مورد اینکه نقاط ضعف پارسال چه بوده و علتش چیست نظری نمی توانم بدهم. قول میدهم با جان و دل برای موفقیت پرسپولیس تلاش کنیم تا به نتایج هواداران دلخواه برسیم. این قول من به هواداران است که مطمئن باشند همه سعی میکنیم با کمک کادر فنی و بازیکنان به آن برسیم. قطعا کار در آینده سخت است و همه باید تلاش کنیم تا بتوانیم با جوانان و باتجربههایی که داریم بتوانیم به خواسته خود برسیم.