این بازیکن آتزوری مطمئن است تیمش میتواند به فینال جام کنفدراسیونها برسد.
سایت گل – کریستین ماجو گفته ایتالیا میتواند در فینال جام کنفدراسیونها حضور داشته باشد.
ایتالیاییها به برزیل چهار بر دو باختند و در گروه A دوم شدند. احتمالا اسپانیا در نیمهنهایی انتظار مردان چزاره پراندلی را میکشد.
ماجو 31ساله گفته ناراحت است که تیمش به سلسائو باخت، اما در گفتگوی اختصاصی با سایت گل گفته: «بله، اسپانیا تیمی بسیار قوی است و این را در فینال یورو 2012 نشان داد. آن فینال برای ما خوب پیش نرفت.
اما ما چند روز فرصت داریم که ریکاوری کنیم و خوب آماده شویم.
ما باید مقابل اسپانیا خونسرد باشیم. ما باید تمرکز خود را حفظ کنیم و در این صورت بختی برای موفقیت خواهیم داشت.
بابت آن شکست شرمندهایم. اما ما مقابل تیمی مانند برزیل خوب کار کردیم. لحظاتی در بازی، به ویژه در نیمه دوم بود که نشان دادیم میتوانیم آنها را به دردسر بیندازیم.
در نهایت ناراحت هستیم اما به خود پیش از نیمهنهایی باور داریم.»
ماجو یک توپ را به تیر دروازه کوبید. او گفت: «ناامیدکننده بود. بیش از همه به این دلیل که آن توپ اگر گل میشد بازی 3-3 میشد و میتوانست روحیه ما را بسیار تقویت کند.»