آنها که پیش از این مکزیک و ژاپن را شکست داده لودند، رکورد پیروزی های پیاپی شان را حفظ کردند تا از خطر برخورد با اسپانیا در نیمه نهایی در امان بمانند.
سایت گل- برزیل شب گذشته در دیدار مقابل ایتالیا به پیروزی 4-2 رسید و سومین برد پیاپی اش در جام کنفدراسیون ها را به دست آورد.
آنها که پیش از این مکزیک و ژاپن را شکست داده لودند، رکورد پیروزی های پیاپی شان را حفظ کردند تا از خطر برخورد با اسپانیا در نیمه نهایی در امان بمانند.
گلزنی های برزیل را دانته آغاز کرد و پس از آن نیمار با یک ضربه آزاد زیبا زننده گل دوم بود تا مانند دو دیدار قبلی ستاره تیمش باشد.
پس از آن ِفرِد دو گل دیگر برای سلسائو زد تا قدرت این تیم را به رخ آتزوری بکشد
.