اسپانیاییها پیروزی آسانی مقابل رقیب آفریقایی خود به دست آوردند. جوردی آلبا در این مسابقه تعداد گلهای ملی خود را دوبرابر کرد.
سایت گل – اسپانیا توانست به راحتی سه بر صفر نیجریه را در ورزشگاه کاستلائو فورتالزا ببرد.
دو گل زیبای جوردی آلبا و ضربه سر تماشایی فرناندو تورس اسپانیا را پیروز این مسابقه کرد. البته آنها موقعیتهای بسیاری داشتند که نتوانستند بیش از سه تا را به گل تبدیل کنند.
ویکتور والدس در این مسابقه در ترکیب اسپانیا قرار گرفته بود. اسپانیا بازی را عالی آغاز کرد و در همان ابتدای مسابقه بود که آندرس اینیستا با حرکتی تکنیکی مدافعان حریف را پشت سر گذاشت و شوتی زد که وینسنت انیاما آن را گرفت. اما انیاما در دقیقه 3 نمیتوانست مقابل آلبا کاری کند. او توپ را از اینیستا گرفت و با فراری سریع از سه مدافع نیجریهای گذشت و توپ را با خونسردی به گل تبدیل کرد.
نیجریه در ادامه نیمه اول نمایش خوبی داشت و چند موقعیت هم به دست آورد. اما اسپانیا هم موقعیتهایی داشت که یک بار روبرتو سولدادو تعلل کرد و انیاما توپ را گرفت، و یک بار هم سانتر سولدادو را سسک فابرگاس به تیر دروازه زد.
اسپانیا در دقیقه 62 به گل دوم رسید. فرناندو تورس که تازه به میدان رفته بود روی سانتر خوب پدرو با ضربه سری مهارنشدنی دروازه حریف را باز کرد.
نیجریه تلاش کرد گلی بزند و یک بار ضربه محمد گامبو، بازیکن تازهوارد نیجریه روی فرصتی عالی به بیرون رفت. اما در سوی دیگر اسپانیا در دقیقه 88 به گل سوم رسید. آلبا روی پاس بلند داوید سیلوا از تله آفساید گریخت، انیاما را جا گذاشت و دروازه خالی را گشود.
اسپانیا صدرنشین گروه B شد و در نیمهنهایی به مصاف ایتالیا میرود؛ دیداری یادآور فینال یورو 2012.