کنفدراسيون فوتبال آسيا با افزايش سهيمه ايران در رقابتهاي جام باشگاههاي فوتسال آسيا مخالفت کرد.

سه دوره مسابقات جام باشگاههاي فوتسال آسيا از سال 2009 برگزار شده که ايران در هر سه دوره تنها يک نماينده داشته است اما با آمدن سيد رضا افتخاري به کميته فوتسال تلاش براي افزايش سهميه ايران آغاز شد و جلسات متعددي برگزار و چند نامه هم به مقرر کنفدراسيون فوتبال آسيا در مالزي ارسال شد، اما بعد از گذشت چند ماه از درخواست ايران ، AFC مخالفت خود را اعلام کرده و دليلش را هم فاصله زياد فوتسال ساير کشورها با ايران دانسته است؛ دليلي که به نظر ميرسد منطقي پشتش قرار ندارد و در صورت زياد بودن فاصله فوتسال ايران از کشورهاي آسيايي، طبيعي است که سهميه بيشتري هم در مسابقات داشته باشد.

به گزارش ايسنا ، رضا افتخاري در اين باره اظهار کرد: ما قدرت برتر آسيا هستيم و نبايد در جام باشگاهها تنها يک سهميه داشته باشيم. بيش از 100 تيم در چند سطح از ليگهاي ايران فعاليت ميکنند، اين در حالي است که کشورهايي مثل کويت، قطر و امارات هر کدام 30 تيم هم ندارند. آن وقت بايد همه کشورها يک سهميه داشته باشند؟ اين عدالت نيست.

سرپرست کميته فوتسال در ادامه با اشاره به دليل مسئولان AFC ، تصريح کرد: ميگويند که اگر سهميه ايران را افزايش دهيم، سطح ما بالاتر ميرود. خب، برود! فوتسال حرفهاي يعني همين. جام ملتها نيست که بگوييم هر کشور بايد يک تيم داشته باشد.

افتخاري افزود: من چند روز ديگر براي همراهي تيم ملي عازم کره جنوبي هستم و مسئولان AFC را هم خواهيم ديد. در آنجا يقهشان را ميگيريم! آنها نبايد در مورد فوتسال آسيا، خودشان تصميم بگيرند. شما چه کاره هستيد که در مورد کشورهايي که اين همه زحمت کشيدهاند و باعث افتخار فوتسال آسيا هستند، اين چنين تصميم بگيريد؟ ما روسيه را با اختلاف چهار گل ميبريم، منطقي نيست که در تصميمها ما را حساب نکنند.