اسپانیا تیم برتر بود. آنها مدتهاست که در کنار هم بازی می کنند واین کاملا در زمین مسابقه مشخص بود. ما در پروسه آموزش و یادگیری هستیم و بایدرو به جلو حرکت کنیم.

سایت گل- استفن کشی، سرمربی تیم ملی نیجریه در صحبت هایی از ناکامی تیمش در گلزنی مقابل اسپانیا در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی جام کنفدراسوین ها ابراز تاسف کرد
درپایان این بازی که با باخت0-3 نیجریه همراه بود، شاگردان آقای کشی بار سفر خود را بسته و خود را آماده بازگشت به کشورشان نمودند.
درپایان این بازی کشی به خبرنگاران گفت:« این نتیجه گول زننده است. البته ما با دانش بیشتری به خانه بازخواهیم گشت. اسپانیا تیم برتر بود. آنها مدتهاست که در کنار هم بازی می کنند واین کاملا در زمین مسابقه مشخص بود. ما در پروسه آموزش و یادگیری هستیم و بایدرو به جلو حرکت کنیم. حضور در رقابت های این دوره جام کنفدراسیون ها به ما کمک کرد تا حرفه ای گری تیم ها و سرمربیان را ببینیم. این برای شکل گیری ما به ما کمک کرده و ما را تعلیم می دهد. با شناخت و دانش بیشتری به کشورمان برمی گردیم.»
سرمربی تیم ملی نیجریه معتقداست که یکی از چیزهایی که تیمش دراین تورنمنت کم داشته، شوت به سمت دروازه حریفان بوده:« فکر می کنم که ترس زیادی در میان بازیکنانم بود و البته هیجان و استرس زیادی نیز درلحظاتی که در استانه گلزنی بودیم در میان آنها دیده می شد. ما فرصت هایی خلق کردیم ولی از آنها بهره نبردیم. این چیزی است که باید در آن بهتر شویم و مطمئنم که خیلی سریع به آن خواهیم رسید.»
در پایان بازی کشی درمورد نتیجه بازی و باخت 0-3 تیمش مقابل اسپانیا گفت:« بازی آن طور که می خواستیم پیش نرفت.»
البته او اسپانیا را مدعی اصلی قهرمانی در این رقابت ها نمی داند:« نمی توانم بگویم که اسپانیا برای فتح جام قهرمانی بهتر است یا برزیل. در فوتبال می توان ایتالیا را هم مدعی دانست. دراین سطح نمی توانی از یک مدعی خاص نام ببری.»