دروازهبان تيم ملي فوتبال برزيل بر اين باور است که مهاجم ايتاليا از زدن پنالتي به او هراس دارد.

ديدار تيمهاي ملي فوتبال برزيل و ايتاليا با حساب چهار بر دو به سود برزيل به پايان رسيد اما ژوليو سزار اعلام کرده که دوست داشته در آن ديدار يک پنالتي به سود ايتاليا اعلام ميشده تا ماريو بالوتلي ضربه پنالتي را بزند.

به گزارش فارس، بالوتلي در دوران فوتبال خود هيچ ضربه پنالتياي را از دست نداده ولي سزار بر اين باور است که دوران حضور او و بالوتلي در اينترميلان به او کمک ميکرد تا بتواند پنالتي را مهار کند.

سزار در گفتوگو با راي اسپورت در اين مورد اظهار داشت: دوست داشتم در پيکار مقابل ايتاليا، يک ضربه پنالتي به سود آنها اعلام شود تا بالوتلي پشت ضربه بايستد. زماني که در اينتر بوديم، همواره در جلسههاي تمريني ميتوانستم ضربههاي ماريو را پيش بيني کنم. برخي از ضربههاي او را مهار ميکردم. ميدانم که او از پنالتي زدن به من ميترسد.