علی پروین در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: امروز وقتی شنیدم خبر برکناری سردار در رسانه ها مطرح شده، باور کنید تعجب کردم. به همین دلیل به بچه های خبرنگار زنگ زدم تا موضوع را بپرسم که بالاخره مشخص شد یک سری حرفها مطرح شده است.


وی افزود: من چند روزی است که نه از سردار خبر دارم و نه از کنار رفتنش؛ حتی از افتتاح هواپیمایش هم خبری ندارم. فعلا در کنار خانه خودمان در دهات مان نشسته ایم و از این آب و هوا لذت می بریم.


پروین تاکید کرد: نمی دانم چه اتفاقی افتاده تا بخواهم درباره اش نظر بدهم. اما اگر جلسه هیئت مدیره باشد، در آن شرکت می کنم تا ببینم چه اتفاقی می افتد. من در این مدت بیشتر سکوت کردم و حرف نزدم تا بعدا خدای نکرده حرف و حدیثی پیش نیاید اما انشاءالله همه چیز ختم به خیر خواهد شد و آینده باید ببینیم چه اتفاقی میافتد.