به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، امروز خبری مبنی برکناری محمد رویانیان از مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس منتشر شد. پس از این خبر مسائل مختلفی در این زمینه مطرح شد و پای یک هلدینگ به میان آمد. این هلدینگ مربوط به سورینت می شود که قرار است بخشی از سهام باشگاه پرسپولیس را خریداری کند مذاکرات اولیه در این زمینه انجام شده است و قرار است در روزهای آینده این شرکت در راستای حرکت تجاری سازی بخش ورزشی، قسمتی از سهام باشگاه پرسپولیس را خریداری کند.


هلدینگ سورینت بخش خصوصی است که از سال گذشته در لیگ برتر تیم فوتبال راه آهن را در اختیار گرفت.