متکی در حالی که به منظور ابلاغ پیام محمود احمدی نژاد در سنگال به سر میبرد، از سمت خود برکنار شد. متکی حین مذاکره و توسط رییس جمهور سنگال از عزل خود مطلع شد!
سایت گل - محمد رویانیان در شرایطی عازم سفر به روسیه شده که احتمال برکناریاش در حداقل زمان ممکن وجود دارد او که با علی دایی برای عقد قرارداد همکاری با روبین کازان به روسیه رفته بلافاصله پس از سوار شدن به هواپیما با زمزمههای برکناری مواجه شده است.
به گزارش سایت گل این اتفاق ناظران را به یاد یک اتفاق مشهور سیاسی نه چندان قدیمی میاندازد زمانی که دولت فعلی تصمیم گرفت وزیر امور خارجه خود را در حین یک ماموریت خارجی ( او در کش.ر سنگال بود که خبر رسید دیگر وزیر نیست) عزل کند.
این تصمیم در دوره خود با انتقادات زیادی مواجه شد اما دولت احمدینژاد کار خود را انجام داد. حالا هم همه دوست دارند بدانند انتقادها و واکنشهای بیرونی هیات مدیره پرسپولیس را از صرافت این تغییر برحذر خواهد داشت یا آنها مثل دوستانشان در دولت فعلی کار خود را انجام میدهند.