صادق رئیسی کیا در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد شرایط تیم فوتبال راه آهن عنوان کرد: ما اردویی در سرعین برگزار کردیم و چهارشنبه به تهران باز خواهیم گشت. یک بازیکن دیگر در پست هافبک جذب میکنیم و تیم تکمیل خواهد شد.


وی در مورد مذاکره باشگاه راه آهن با هاشم بیک زاده خاطر نشان کرد: ما با بازیکنان متعددی مذاکره کردهایم و بیک زاده هم یکی از آنها است فردا و یا چهارشنبه تکلیف مشخص خواهد شد و بازیکن جدید به تیم اضافه میشود.


مدیرعامل باشگاه راه آهن درباره به تعویق افتادن لیگ برتر یادآور شد: اساسا با اینکه بخواهد مسابقات لیگ برتر به بهانه اردوی تیم ملی به تعویق بیافتد مخالفیم، فکر میکنم لیگ باید به حدی منظم باشد که بدون توجه به اردوهای تیم ملی شرایط خود را دنبال کند.


وی ادامه داد: به هر حال چارهای نیست و بازیکنان ملی پوش باید استراحت کنند. ما در اصل مخالف این موضوع هستیم و معتقدیم که لیگ باید به قدری حرفهای باشد که با حضور و یا عدم حضور دو سه بایکن خدشهای وارد نشود.


مدیرعامل باشگاه راه آهن درباره اینکه بازیهای فصل آینده راه آهن در چه ورزشگاهی برگزار خواهد شد، گفت: به احتمال زیاد ما بازیهای خود را در تختی انجام خواهیم داد، البته با اکباتان هم مذاکراتی داشتیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم و به احتمال فراوان در تختی بازی خواهیم کرد.


وی درباره تغییر نام این باشگاه به سورینت خاطر نشان کرد: قصد نداریم در این کار عجلهای به خرج دهیم، باید در فرصت مناسب این امر را انجام دهیم، میخواهیم مراحل قانونی را در نظر بگیریم و بی گدار نمیخواهیم به آب بزنیم و اصولی پیش برویم و در همین راستا هم کارهایی انجام دادیم.


رئیسیکیا درباره برکناری محمد رویانیان از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس و اینکه گفته میشود قرار است هلدینگ سورینت قسمتی از سهام سرخ پوشان راخریداری کند یاد آور شد: من خبر برکناری رویانیان را لحظاتی پیش شنیدم و اشراف کاملی بر این موضوع ندارم، در مورد همکاریهایمان با باشگاه پرسپولیس هم باید بگویم که براساس یک طرح مشخص از قبل در نظر داشتیم تا هلدینگ سورینت در بخش خصوصی ورزش وارد شود و در همین زمینه هم سال گذشته باشگاه راه آهن را دنبال کردیم و الگوی باشگاه داری خصوصی را همراهی کردیم.


مدیر عامل باشگاه راه آهن افزود: در راه آهن موفق بودیم و توانستیم تیمهای پایه تشکیل دهیم و تیم بزرگسال هم برای اولین بار توانست رتبه هشتمی را به خود اختصاص دهد. برنامه ریزی ما برای سال آینده هم کسب سهمیه آسیایی است تا باشگاهی همچون راه آهن که بازیکن ساز بوده تقویت شود.


رئیسی کیا یاد آور شد: تفاهم نامهای که روز گذشته با باشگاه پرسپولیس امضا کردیم در همین راستا بود، الزامات کنفدارسیون فوتبال آسیا بر این است که باشگاههای دولتی در بخش خصوصی فعالیت کنند به هر حال دولت باید از باشگاه داری فاصله بگیرد در همین راستا طبیعتا برای خریداری سهام باشگاه پرسپولیس هم درخواست دادیم و درنظر داریم که این موضوع را مطرح کنیم. مذاکرات اولیه را هم در این زمینه صورت گرفته است.