به گزارش خبرگزاری فارس، علی دایی همراه رویانیان و بهمن دهقان نماینده تام الاختیارش سفری را برای عقد تفاهم نامه به کازان داشته است از همین رو پس از توافقات انجام شده در جلسه امروز، رئیسجمهور تاتارستان از علی دایی به عنوان آقای گل جهان و محمد رویانیان به عنوان پرطرفدارترین تیم آسیا دعوت کرد تا به کاخ او بروند و دیدار و جلسه ای دوستانه ای را با یکدیگر داشته باشند.


قرار است دایی و رویانیان ساعاتی دیگر به کاخ ریاست جمهوری تاتارستان بروند و با رئیس جمهور دیدار کنند. گفتنی است کاخ رئیسجمهور تاتارستان یکی از زیباترین کاخ های روسیه است.