رئيس فدراسيون وزنه برداري گفت: چون امسال ترکيب تيم جوان و تحول شده بود، قهرماني در آسيا بيشتر چسبيد.


حسين رضازاده در خصوص قهرماني وزنه برداري ايران در رقابت هاي بزرگسالان آسيا گفت: سطح رقابتها بالا بود و اين عنوان در حالي به دست آمد که تيمي جديد و جوان را به اين رقابتها اعزام کرده بوديم.

به گزارش فارس ، وي در پاسخ به اين سوال که قهرماني امسال بيشتر مزه کرد يا سال گذشته گفت: هر دو تا خوب بود اما چون امسال ترکيب تيم جوان و تحول شده بود، بيشتر چسبيد.

رضازاده يادآور شد: اميدوارم ملي پوشان در مسابقات جهاني لهستان هم به خوبي نتيجه بگيرند تا همچنان شاهد تداوم موفقيتهاي مليپوشان وزنهبرداري ايران باشيم.

وي گفت: پشتوانه سازي براي تيم ملي همچنان ادامه دارد و جوانان و نوجوانان بيشتري طي ماه هاي آينده براي حضور در ترکيب تيم ملي آماده ميشوند. نتيجه اين پشتوانه سازي کسب نتيجه در سبک وزن بود و ديديد که در 69 و 77 هم قهرمان آسيا شديم.

رضازاده در پايان گفت: پس از بازگشت بچه ها يک هفته اي را استراحت مي کنند و سپس براي مسابقات جهاني لهستان کارمان را آغاز خواهيم کرد.